Föryngring


Genom att använda förädlat plantmaterial av hög kvalitet tillsammans med en väl utförd plantering, ger du den kommande skogen den bästa möjliga starten. Vi har erfarna arbetsledare som kontinuerligt följer upp plantörerna för att försäkra sig om att plantorna sitter på den optimala punkten för att få både den bästa tillväxten och den högsta överlevnadsmöjligheten.