Personal


Skogsvård är en personalintensiv bransch och vi jobbar för att de anställda ska vilja komma tillbaka år efter år tack vare bra arbetsmiljö, god gemenskap samt konkurrenskraftiga löner. Vår personal genomför årligen utbildningar som rör arbetsmiljö, natur- och kulturhänsyn, kvalitét och produktion med mycket mera.