Övrig skogsvård


Vi tar även på oss andra skog- och landskapsvårdande åtgärder såsom:
  • Manuell huggning
  • Planering
  • Skogsbruksplanläggning
  • Skötsel av naturområden
  • Naturvårds/hyggesbränning